İmplant Nedir?
Ağızda eksik olan dişlerin yerine konması amacıyla, genellikle titanyum veya titanyum bileşiklerinden hazırlanan yapay diş kökleridir.

Bu tedavinin uygulanma amacı, üzerine kullanılabilir dişler yapmaktır.

Sabit ya da hareketli protezler yapmak amacı ile kemiğin yeterli ve uygun olduğu durumlarda basit bir operasyonla çene kemiğine yerleştirilirler. Eğer kemik miktarı ve yoğunluğu istenilen seviyede değilse tedavinin uygulamasından önce kemik oluşturmaya yönelik işlemler yapılması gerekebilir.

Tedavinin uygulama sonucu ne kadar başarılı olacağı kullanılan markaların ve diş dokturunuzun tecrübesine bağlıdır.

Her Hastaya Uygulanabilir Mi?
İmplantların uygulanması bazı istisnai durumlar haricinde herkese uygulanabilen başarılı bir tedavi şeklidir. Tedavinin uygulanabileceği kalınlıkta, yükseklikte ve kalitede kemiği olan ve herkese ‘’sistemik sağlık durumu’’ değerlendirilerek yapılabilir.

Bir kişide yeterli kemik dokusu olması bazı etkenlere bağlıdır. Bazı kişilerde kalıtımsal olarak çok ince/kalın ya da az/çok kemik olabilir. Bazı kişilerde ise diş ve dişeti iltahapları çevrelerindeki kemik dokusunun erimesine ve azalmasına sebep olurlar. Bu nedenle bir dişin çekimine karar verilmişse kemik kaybına neden olmamak için çekimin hemen yapılmasında fayda vardır.
Bazı durumlarda çekimden sonra hemen yapılması mümkün olmadığı gibi, bazı vakalarda ise çekim yapıldığı seansta yerleştirilmesi (immediate) yapılabilmektedir.

Hangi Durumlarda Uygulama Risklidir?
İyileşmeyi etkileyen diyabet ve kronik kardiyovasküler hastalıklar,
Kemik gelişimi tamamlanmamış olan genç hastalar,
Hamileler,
Çok miktarda sigara kullanan kişiler (sigara kullanımı ağız içindeki iyileşmeyi baskılar ve başarının düşmesine neden olabilir),
Alkol ya da uyuşturucu madde bağımlıları,
Baş ve boyun bölgesine yüksek dozda radyoterapi uygulanmış kişiler,
Yüksek tansiyon, bağ dokusu hastalıkları, hemofili ve önemli bağışıklık sistemi yetersizlikleri gibi kronik hastalıkları olan kişiler,
Kortikosteroid ya da immun sistemi baskılayıcı ilaç kullanan bireyler.


Nasıl Uygulanır?
Bu hasta gruplarında tedavinin uygulaması risklidir, başarısızlıkla sonuçlanabilir. Ancak durumlarının derece ve ciddiyetine bağlı olarak implantların yerleştirilmesi mümkün olabilir. Bu konuda son karar ‘’sistemik konsültasyon yapmak kaydı ile’’ diş hekimine aittir.

En İyi Markaları
Kullanılan markalar arasında ‘’hangi implant markası güvenlidir’’ sorusuyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu tedavi yönteminde kullanılan iyi bir marka yanında, uygulanacak bölgenin durumu, cerrahi prosedürlere uygun implant cerrahisi, yara bakımı ve enfeksiyondan koruma için gerekli tedbirlerin alınması gibi bileşenler tedavi başarısında önemli rol oynamaktadır. Çene kemiğine yerleştirilen Grade 5 Titanyumdan üretilen bir vidadır.

İmplant üstü Protezler
İmplant destekli protezler, üzerine yerleştirilen ve desteklenen sabit veya hareketli protezlerdir. Hiç dişi bulunmayan ancak yeterli kemik seviyesine sahip olan kişiler de bu destekli protezleri kullanılabilir.

İmplantın üzerine her zaman sabit dişler mi yapılır?
Tamamen dişsiz ağızlarda hareketli protezlerin tutuculuğunu arttırmak amacı ile de bu uygulamalar yapılır. Çene içerisinde yer alan implantların hareketli tam protezin içerisindeki yuvalara yerleşmesi ile stabilitesi ve tutuculuğu artan protezle, çiğneme ve konuşma fonksiyonları çok daha etkin yapılabilmektedir.

Tamamen Dişsiz Bir Ağızda İmplant Üstü Sabit Bir Protez Yapılabilmesi İçin En Az Kaç Adet Yaptırmam Gerekir?
Çenenin büyüklüğüne ve uygulanacak yönteme göre alt çenede 4-6 arası, üst çenede 6-8 arası implantın yapımı öngörülmektedir.

Tamamen Dişsiz Bir Ağızda Hareketli Proteze Destek Olması İçin Kaç Adet Yaptırmam Gerekir?
Alt çenede 2- 4 adet , üst çenede ise en az 4 adet uygulanması başarı için mutlaka gereklidir.

İmplant Destekli Hareketli Protezlerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Hareketli protezler günde en az iki kez çıkarılarak temizlenmelidir ve gece çıkartılmalıdır.
Aynı zamanda implantın çevresi ve ataşmanlar da dikkatlice fırçalanarak temizlenmelidir.
Protezlerin içinde bulunan lastikler zamanla gevşeyebilir bu lastikler basit bir işlemle değiştirildiğinde tutuculuk tekrar ilk günkü haline döner.
Uygulama yapıldıktan sonraki ilk bir yıl içerisinde, her 3-6 ayda bir diş hekiminizi temizlik ve kontroller için ziyaret etmelisiniz.


Tedavi ne kadar sürer?

Normal şartlarda klasik (eski sistem) bir implantın kemiğe yerleştirildikten sonra üst çenede 3 ay alt çenede ise 2 ay kemik içerisinde kalarak yüzeyinde bulunan boşluklara yeni kemik büyümesi ile çene kemiğine kaynaşır. Buna osteointegrasyon denmektedir. Ancak bu süre sonunda osteointegre olmuş implant üst yapısı takılarak ölçü alınarak kullanılabilir bir diş imal edilir ve kullanılabilir. Elbette normal şartlarda derken, enfeksiyon olmadan kemik yükseklik ve genişliğinin seviyesinin ideal olduğu ve yeterince yapışık diş etinin olduğu şartları kastediyoruz.